Pelatihan Shamasha

//Pelatihan Shamasha

Paroki Mar Michael melakukan pelatihan peribadatan Sabbath pada Senin, 25 Januari 2016 dengan menggunakan Siddur (liturgi) Mar Yakub Hatzadiq. Ini adalah siddur paling tua dalam ajaran Nasrani, dibuat sekitar tahun 50 Masehi oleh Uskup Pertama Yerusalem, Mar Yakub si Saleh (HaTzadiq) yang adalah saudara Maran Yeshua. Setelah memahami seluk-beluk peribadatan ini, pelatihan masuk kepada Doa Harian (arab: Sholat) 7x sehari. Peserta pelatihan adalah Shm Abidin, Shm Alboin, Shm Daniel, dan Shm Andreas. Oda Alaha, semua berjalan dengan baik.

By | 2016-06-29T04:41:35+00:00 January 26th, 2016|Update GNI|0 Comments

Leave A Comment