GNI Berduka

//GNI Berduka

Telah selesai tugasmu Pak Johanes Rombe (19 Januari 2016), Maran memanggilmu di awal tahun di mana kami masih diliputi oleh duka kehilangan sahabatmu, Romo Nicholas. Kami relakan bapak pergi. Terima kasih untuk semua hal yang bapak telah lakukan untuk berdirinya Gereja Nasrani Indonesia ini. Terima kasih untuk kasih dan pengajaran yang bapak berikan pada kami. 

Sekarang, biarlah jiwa bapak pergi dan bertemu dengan Romo Nicholas di Alam Astral untuk kembali sama-sama melayani Alaha di sana dalam memperisapkan Kedatangan Maran Yeshua di sana, sebelum pada akhirnya sampai di Bumi mendapati kami.

Doakanlah kami yang masih muda dan kurang berpengalaman ini. Kekallah kenanganmu. Maran Atha, Maran (Tuhan) datanglah, kami di sini untuk-Mu.peti opa jo

By | 2018-02-08T08:42:04+00:00 January 21st, 2016|Update GNI|0 Comments

Leave A Comment